Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

Leden van de oudervereniging

 
Patricia Duivenvoorden - Voorzitter
Kirsten Kortekaas - Penningmeester
Jeanette Nasveld
Tanja Blom
Marit Treuren
Wendy Streppel
Marjolein v.d. Lans
Britta Zuidhoek
Marjorie Holtus

Marloes van Wieringen

Ellen van Beek

 

Zodra uw kind bij ons op school zit, bent u als ouders automatisch lid van de Oudervereniging (OV). Het bestuur van de Oudervereniging wordt gekozen en is niet weg te denken uit de school. Hieronder ziet u de hoofdlijnen van de organisatie beschreven en ook namen van bestuursleden. Als u zaken van praktische aard over de school wilt bespreken met andere ouders, kunt u hen altijd benaderen.

 
Doelstelling:

Samen met de directie, het team, de medezeggenschapsraad en de ouders ervoor te zorgen dat er allerlei activiteiten mogelijk zijn die de sfeer en het onderwijs op school bevorderen.

In samenwerking met het leerkrachtenteam organiseert de OV jaarlijks verschillende activiteiten: o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, schoolactiviteiten en incidentele feesten.
Om de organisatie zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, doet het bestuur van de OV dikwijls een beroep op andere ouders om met het een en ander te helpen.

 
Samenstelling:

De OV bestaat uit minimaal 5 en maximaal 14 leden. Zij vergaderen 8 keer per jaar. Daarbij is de directie aanwezig. 
Jaarlijks vindt er een ledenvergadering plaats. Tijdens deze avond wordt het jaarverslag van het afgelopen schooljaar gepresenteerd en verantwoording afgelegd. Dit jaarverslag bestaat uit de volgende jaarstukken:

• De notulen van de ledenvergadering van het afgelopen schooljaar
• Het jaarverslag van de gehouden activiteiten
• Het financieel overzicht van het afgelopen schooljaar
• De begroting van het nieuwe schooljaar

Eventuele vragen hierover kunt u tijdens de algemene ledenvergadering stellen.

Bijna elk nieuw  schooljaar zijn er OV-leden die aftreden omdat de zittingstermijn verstreken is of omdat de kinderen hun basisschooltijd hebben afgerond. Mocht u interesse hebben om een kijkje te komen nemen op een van onze vergaderingen, laat het ons dat weten, u bent van harte welkom.
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust even contact  met ons op.
Dat mag natuurlijk persoonlijk bij de ouderraad, maar kan ook via onderstaande adressen.

 

Contactadressen: 

Postadres : Oudervereniging St. Willibrordschool
                     Oranjelaan 96
                     2161 KH Lisse 

                   

stuur een email of schriftelijk via het ouderraadbakje in de koffiekamer