Ouderbijdrage

Voor het organiseren van de extra schoolactiviteiten die niet direct met het schoolprogramma te maken hebben en waarvoor binnen de schoolbegroting geen budget bestaat is de vrijwillige ouderbijdrage ingesteld.

Aan het begin van ieder schooljaar doen wij een beroep op alle ouders en verzorgers om in één keer de bijdrage voor het komend schooljaar te voldoen. Er is gekozen voor een jaarlijkse bijdrage, om te voorkomen dat we gedurende het schooljaar geld in moeten zamelen.

Bijdrage 2023-2024

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 55,- per kind.

Dit bestaat uit:

-          € 35,- voor de activiteiten en de schoolreis.

-          € 20,- reservering voor het eindkamp in groep 8.

Dit is een spaarsysteem waardoor de bijdrage voor schoolkamp in groep 8 niet in één keer hoeft te worden betaald. Mocht uw kind de school in de tussentijd verlaten, dan ontvangt u deze bijdrage weer terug.

De oudervereniging beheert de ouderbijdrage. 

Betalen

U ontvangt automatisch een betalingsverzoek, dit geldt ook bij een tussentijdse aanmelding. Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken naar NL13RABO0336514840 t.n.v. Oudervereniging St. Willibrordschool Lisse o.v.v. naam en groep van uw kind. Ook heeft u de mogelijkheid om een machtiging af te geven voor automatische incasso. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, niet betalen van de bijdrage betekent niet dat uw kind niet mee mag doen met de betreffende activiteiten.

Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage of wilt u een betalingsregeling treffen? Neem dan gerust contact op met de directie.