Identiteit

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen bij de levensbeschouwelijke identiteit en tradities van Sophia Scholen. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de levensbeschouwelijke identiteit en tradities, voornamelijk de katholieke en protestants-christelijke tradities, herkenbaar en inspirerend te laten zijn. Wij vertellen het eigen identiteitsverhaal en nemen daar verantwoordelijkheid voor.

Wij leggen in onze school geen geloofsovertuiging op en doen niet aan geloofsonderricht. Medewerkers leven, ieder op de eigen authentieke wijze, voor wat zingeving en geloven voor henzelf en voor de school betekenen. Wij zoeken hierbij de verbinding met elkaar door ruimte te maken voor de gezamenlijke dialoog over en reflectie op onze gedeelde waarden en ieders eigen zingeving, inspiratie en geloof. Ook besteden wij aandacht aan ieders ontwikkeling, vorming en scholing op dit gebied.

De levensbeschouwelijke identiteit en tradities van de school zijn verbonden met ons pedagogisch handelen en onze visie op goed onderwijs. Wij vinden dat de godsdienstige en/of levensbeschouwelijke vorming ertoe doet in de persoonlijke vorming van elk kind.