Oudervereniging

Alle ouders en verzorgers die een kind op school hebben zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders vormt het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad. De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten speciale activiteiten binnen en buiten de school zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, paasfeest, schoolreis, avondvierdaagse, eindfeest, inzamelingsacties voor extra financiën (grote clubactie) en nog tal van andere activiteiten of acties, die per jaar kunnen verschillen.

Ouderbijdrage

Deze activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden als de oudervereniging over voldoende financiële middelen beschikt. De voornaamste bron van inkomsten bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert en besteedt de ouderbijdrage. Meer over de ouderbijdrage.

Jaarvergadering

Jaarlijks ontvangen alle ouders de onderstaande stukken via Social Schools.

- de notulen van de ledenvergadering van het afgelopen schooljaar - jaarverslag van de gehouden activiteiten - het financieel overzicht van het afgelopen schooljaar - de begroting van het nieuwe schooljaar

Samenstelling

De ouderraad bestaat uit een groep van minimaal 5 en maximaal 14 enthousiaste en betrokken ouders. Zes keer per jaar vergadert de ouderraad met de directie. De vergaderingen zijn openbaar, iedere ouder is dus welkom om eens een vergadering bij te wonen. De data zijn terug te vinden in de kalender van Social Schools.

Bijna ieder nieuw schooljaar zijn er bestuursleden die aftreden omdat de zittingstermijn is verstreken, of omdat hun kind(eren) de school verlaten. Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van de ouderraad, kom dan gerust eens een kijkje nemen op een van onze vergaderingen. U bent van harte welkom!

Bestuur

Het bestuur van de oudervereniging wordt op dit moment gevormd door de volgende 14 leden:

Dagelijks bestuur:

Patricia Cornelisse (voorzitter)  -  Marjoleine van Egeraat (penningmeester) -  Wendy van der Ploeg (secretaris)

Bestuursleden:

Annemarie Ouwehand - Britta Zuidhoek - Ellen van der Beek - Jeanette Nasveld - Jolanda Meyer – Kimberly Smid -  Marit Augustinus - Marjorie Holtus - Marloes van Wieringen - Naomi Hencsei - Sandra van der Poel

Contact met de OV?

Heb je ideeën, vragen of opmerkingen of wil je zaken van praktische aard over de school bespreken met de ouderraad? Spreek ons dan gerust aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar: ov.willibrord@sophiascholen.nl. Hieronder is ook een contactformulier.
U kunt hier uw naam invullen.
Zet hier het mailadres waar u op te bereiken bent.
Optioneel: Indien nodig kunt u hier uw telefoonnummer doorgeven.
Zet hier uw vraag, opmerking, positieve bijdrage, etc. voor de OV.