Leerlingzorg

Om goed onderwijs te kunnen realiseren is het nodig om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen. Dat doen we door middel van observaties tijdens de instructielessen en tijdens het zelfstandig (spelen en) werken. Vanaf groep 3 gebruiken we ook de toetsresultaten van de leerlingen om een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten maken met deze informatie groepsplannen, waarin de doelen staan beschreven van het onderwijs wat de komende tijd gegeven gaat worden. Na een periode worden de plannen geëvalueerd en bijgesteld. De leerkrachten kunnen hierbij hulp en advies krijgen van de intern begeleider.

Als er meer specialistische hulp nodig is om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen kan de intern begeleider het onderwijsondersteuningsteam inschakelen. Daarnaast kan er ook ondersteuning van de medewerkers van het Jeugd- en gezinsTeam (JGT) van de gemeente Lisse ingezet worden. De JGT medewerker geeft consultatie en advies en denkt mee over wat de leerling nodig heeft om verder te groeien. Wanneer wij extern advies of hulp willen, dan gaat dit altijd in overleg met de ouders, zodat we samen optrekken en het beste voor de leerling kunnen organiseren.

Samenwerking met ouders

Binnen onze visie neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. We zien ouders heel nadrukkelijk als de expert die als geen ander weet hoe hun eigen kind zich in de thuissituatie gedraagt. Van het begin af aan gaan we met elkaar in gesprek over het kind, zoeken we samen naar wat goed werkt, mogelijke oplossingen en proberen we te ontdekken waar de onderwijsbehoeftes van het kind liggen. De inbreng van de ouders hierin is voor ons belangrijk.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke basisschool legt in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen biedt. Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP) inzien: