Overblijf

Op de St. Willibrordschool zijn wij erg blij met het feit dat er al jarenlang een zeer stabiel overblijfteam functioneert. Onze overblijvers worden op een rustige manier opgevangen door zeer ervaren en geschoolde overblijfouders.

De overblijfkracht

Een overblijfkracht registreert of de kinderen die moeten overblijven er ook daadwerkelijk zijn.
Indien dit niet het geval is, neemt deze overblijfkracht in eerste instantie contact op met de
leerkracht en/of overblijfcoördinator om te informeren of het kind ziek is gemeld op school. Als dit niet het geval is, wordt contact opgenomen met één van de ouders om te verifiëren waarom het kind niet aanwezig is.
Mocht de overblijfkracht geen contact krijgen met één van de ouders, dan wordt dit bij de directie gemeld.

Om 13.00 uur worden de kleuters door een overblijfkracht naar hun eigen lokaal gebracht. De andere kinderen blijven met de andere overblijfkracht buiten tot 13.05 uur.

De overblijfcoördinator

De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Bianca Kortekaas (06 - 25023544).
Bij Bianca kunt u doorgeven op welke dag(en) uw kind gebruik gaat maken van de overblijf.
Als uw kind onverwacht of incidenteel overblijft, dan kunt u uw kind telefonisch aanmelden bij Bianca Kortekaas. Bianca is  ’s morgens van 8.20 uur tot 8.45 uur aanwezig op school.  Het is niet de bedoeling dat u uw kind opgeeft bij de leerkracht. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het bij de leerkracht meldt, zodat deze het overzicht houdt.

Uw kind moet altijd opgegeven worden in verband met het aantal ouders dat zorg draagt voor de begeleiding.
Als u uw kind voor vaste dagen heeft opgegeven, wilt u uw kind dan afmelden bij Bianca Kortekaas als het niet komt overblijven. Dit kan ook via sms of whats app.

De kosten

De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen € 1,50  per kind per keer. We werken voor de tussenschoolse opvang met strippenkaarten. Na aanmelding kunt u het bedrag van de gekozen strippenkaart overmaken op de schoolrekening met rekeningnummer NL70RABO0336545339 o.v.v.                  de naam van uw kind(eren).
Er zijn strippenkaarten van €15,- €30,- en €75,- .
De strippenkaart blijft op school, dit om verlies e.d. tegen te gaan.