Schoolgids

Een eerste kennismaking met de St. Willibrordschool

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een goede sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Wij verwachten van onze kinderen, dat zij respect op kunnen brengen voor normen en waarden van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof.  We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in. De St. Willibrordschool geeft kinderen de kans om de eigen mogelijkheden te ontplooien. We leren hen om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle kinderen.